SJJJF HOKKAIDO JIU JITSU CHAMPIONSHIP 2018
Sunday, July 22, 2018
Nakajima Taiku Center, Hokkaido Japan

www.dumau.org
www.kedyson.com
www.sjjif.com
www.sjjif.com